INTERNATIONAL CENTER FOR QUALITY CERTIFICATION

Notified Body number: 2549
INTERNATIONAL CENTER FOR QUALITY CERTIFICATION
Акредитований орган з сертифікації в Європейському Союзi Сертифікація продукції
СЕ маркування
презумпція відповідності
ЄС Сертифікат Відповідності EC Certificate of Conformity
ЄС Декларація Відповідності (EC Declaration of Conformity)
Європейські стандарти LVD, електробезпека, Директива 2006/95/EC
Директиви Європейського Союзу, СЕ маркування
DECISION No 768/2008/EC
Європейські стандарти в Україні
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності
ATEX
Сертифікація продукції в Польщі.
RoHS
Європейський Союз, новини, директиви, гармонізовані стандарти.
Контакти

Акредитований орган з сертифікації в Європейському Союзi Сертифікація продукції

Акредитований орган з сертифікації в Європейському Союзi (уповноважений орган – European Notified Body 2549) -SIA International Center for Quality Certification -ICQC) , пропонує проведення процедури сертифікації різноманітної продукції, із правом нанесення на продукцію знака СЕ (CE Mark), що дає можливість розміщення продукції на внутрішньому ринку країн Європейського Союзу. New Approach Directives.

Вартість робіт з оформлення ЄС Сертифікату Відповідності (EC Certificate of Conformity).

Область акредитації - Директива 2006/42/EC машини і механізми, Директива 2004/108/EC електромагнітна сумісність (Директива 2014/30/ЕС), Директива 2006/95/EC (2014/35/EU) низьковольтні системи, Директива 2014/34/ЕС - ATEX.
  • Приложение III Модуль B: EU-type examination
  • Приложение IV Модуль D: conformity to type based on quality assurance of the production process
  • Приложение V Модуль F: conformity to type based on product verification
  • Приложение VI Модуль C1: conformity to type based on internal production control plus supervised product testing
  • Приложение VII Модуль E: conformity to type based on product quality assurance                                                                                                                                                                             
  • Приложение IX Модуль G: conformity based on unit verification

Законодавство Європейського Союзу визначає, що продукція, що підпадає під дію Директив Нового Підходу ЄC повинна відповідати вимогам з безпеки для людини й навколишнього середовища й ця продукція підпадає під обов'язкову процедуру сертифікації з нанесенням знаку СЕ (CE маркування), що підтвердила відповідність гармонізованим стандартам і вимогам Директив Європейського Співтовариства. Директиви Нового Підходу Європейського Союзу охоплюють широкий спектр продуктів і повинні забезпечити безпеку на внутрішньому ринку країн ЄС. У країнах членах Європейського Союзу відношення до безпеки продукції для людини й навколишнього середовища прирівняно до національної безпеки співтовариства. Наглядові структури за ринком і митні служби на даний момент у стані перевірити безпеку продуктів, використовуючи більш ефективні інструменти чим раніше. Крім того, держави члени ЄС можуть поліпшувати роботу наглядових контролюючих органів, які перевіряють відповідність продукції із законодавством ЄС, наприклад, гарантуючи, що маркування СЕ (знак відповідності СЕ) було застосовано належним чином. Продукція, що підпадає під дію Директив Нового Підходу, підлягає обов'язковому маркуванню знаком СЕ (CE Mark). До Директив Нового Підходу з обов'язковим нанесенням знака СЕ на продукцію відносяться наступні Директиви ЄС:

Directive 2000/9/EC Cableway installations
Regulation (EU) 305/2011 Construction products (CPR) Directive 89/106/EEC Construction products (CPD)
Directive 2004/108/EC Electromagnetic compatability (EMC) Директива 2004/108/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року про наближення законодавств держав-членів щодо електромагнітної сумісності та що скасовує дію Директиви 89/336/ЄЕС, нова Директива 2014/30/EU про наближення законодавств держав-членів щодо електромагнітної сумісності
Directive 94/9/EC Equipment for explosive atmospheres (ATEX) ДИРЕКТИВА 94/9/EC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ Й РАДИ від 23 березня 1994  Про зближення законів держав-учасників відносно обладнання й захисних пристроїв, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах, нова Директива 2014/34/EU про зближення законів держав-учасників відносно обладнання й захисних пристроїв, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах
Directive 2009/142/EC Gas appliances (GAD)
Directive 95/16/EC Lifts
Directive 2006/95/EC Low Voltage (LVD), Директива 2006/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електричного обладнання, призначеного для застосування в електричних мережах з відповідною зміною напруги, нова Директива 2014/35/EU про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електричного обладнання, призначеного для застосування в електричних мережах з відповідною зміною напруги.
Directive 2006/42/EC Machinery (MD) Директива 2006/42/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 17 травня 2006 року щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС
Directive 2004/22/EC Measuring instruments (MID)
Directive 93/42/EEC Medical devices (MDD)
Directive 90/385/EEC Medical devices: active implantable
Directive 98/79/EC Medical devices: in vitro diagnostic
Directive 2009/23/EC Non-automatic weighing instruments (NAWI)
Directive 89/686/EEC Personal protective equipment (PPE)
Directive 97/23/EC Pressure equipment (PED)
Directive 2007/23/EC Pyrotechnic articles
Directive 1999/5/EC Radio and telecommunications terminal equipment (RTTE)
Directive 94/25/EC Recreational craft

 

СЕ маркировка
eXTReMe Tracker